<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

AİLE HUKUKU

LOJMAN TAHLİYE DAVALARI

Lojman tahliye davaları, genellikle kamu kurumları veya özel sektör şirketleri tarafından çalışanlarına sağlanan lojmanların boşaltılması için açılan hukuki süreçlerdir. Bu davalar, çalışanların işten ayrılması veya emekli olması durumunda ortaya çıkar.Kamu kurumları veya özel şirketler, personeline işleri gereği lojmanlar sağlama yetkisine sahiptir. Ancak, çalışanlar işten ayrıldıklarında veya emekli olduklarında, lojmanlardan ayrılmak...

Daha fazla oku...

HASTALIK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen boşanma sebepleri, evlilik birliği içerisinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları kapsar. Bu kapsamda, hastalık boşanma sebebi olarak ele alınabilir mi sorusu, akıl hastalığı ve normal biyolojik hastalık olmak üzere iki ana başlık altında incelenerek değerlendirilebilir.Öncelikle, Türk Medeni Kanunu'nun 165. maddesinde yer alan akıl hastalığına bağlı...

Daha fazla oku...

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKI VE ZİYNET EŞYALARI KİME AİTTİR?

Ziynet eşyaları, evlilik sürecinde çiftler arasında özel bir değer taşır. Ancak, boşanma durumunda bu eşyaların nasıl paylaşılacağı sıklıkla anlaşmazlık konusu olabilir. Türk hukuk sistemi, bu konuda belirli düzenlemeler içermekte ve Yargıtay'ın verdiği kararlar bu süreci şekillendirmektedir.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2020/240 K. sayılı kararına göre, ziynet eşyaları, kadına takılan her türlü...

Daha fazla oku...

AYRILIK DAVASI NEDİR?

Medeni Kanun hükümlerine göre boşanma davası açma hakkına sahip olan eşlerden her biri, isteği doğrultusunda ya boşanma davası ya da ayrılık davası açabilir. Ayrılık kararı, tarafların boşanma sebebini mahkemede ispatlamış olmalarına rağmen, ortak hayatın yeniden kurulabileceği kanaatinin oluştuğu durumda verilebilmektedir.Eğer eşlerden biri boşanma davası açarsa, mahkemede oluşacak kanaate göre ya...

Daha fazla oku...

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birbirleriyle uygun bir protokol hazırlayarak evliliklerini sonlandırdıkları bir hukuki süreci ifade eder. Tarafların mahkemeye sundukları bu protokol, hakimin onayı ile evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmiş olur. Bu dava türü, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak genellikle tek celsede sonuçlanır ve tarafların mahkeme huzurunda bulunmaları zorunludur. Eskişehir...

Daha fazla oku...

AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğini koruma amacı güden bir düzenleme olarak yer alır. Bu şerh, eşlerden birinin tapu üzerine kayıtlı olan aile konutunu, diğer eşin rızası olmadan üçüncü şahıslara devir ve temlik etmesini engellemeyi amaçlar. Aile konutu şerhi, evlilik birliğinin devamı süresince etkili olup, boşanma durumunda kaldırılabilir.Aile...

Daha fazla oku...

MAL AYRILIĞI, PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI VE MAL ORTAKLIĞI NEDİR?

Evlenen çiftlerin, evlilik birliğini sona erdirmek istediklerinde karşılaşacakları en önemli konulardan biri mal rejimidir. Mal rejimi, eşlerin evlilikleri boyunca edindikleri malların ve bu mallar üzerindeki hakların nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir sistemdir. Türk Medeni Kanunu'nda belirlenen mal rejimleri, eşlerin tercihlerine göre belirlenir ve her birinin farklı özellikleri bulunur. Mal ayrılığı, paylaşmalı...

Daha fazla oku...

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

 Boşanma süreci, birçok çift için duygusal ve zorlu bir deneyim olabilir. Türkiye'de boşanma davaları genellikle iki ana kategoriye ayrılır: çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları. Bu makalede, her iki tür boşanma davasının özelliklerini ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASIAnlaşmalı boşanma davası, çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için boşanma koşullarında anlaştıkları ve...

Daha fazla oku...
ortak velayet eskişehir

ORTAK VELAYET NEDİR?

Ortak velayet hakkı, boşanma sürecindeki ebeveynlere çocuklarıyla ilgili sorumlulukları paylaşma ve ortak kararlar alma yetkisini sağlayan bir hukuki düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, çocuğun en iyi çıkarlarının korunması ve ebeveynler arasında iletişimi sürdürme amacı taşır. Ortak velayet hakkı çerçevesinde, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuğunun hayatında ortak kararlar alması ve...

Daha fazla oku...

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirdiği, duygusal bir bağın yanı sıra maddi bir birlikteliği de ifade eder. Ancak günümüzde, evliliklerin uzun ömürlü olamama riski göz önüne alındığında, maddi konularda da belirli bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu noktada devreye evlilik sözleşmesi, yani mal rejimi sözleşmesi girmektedir.EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN...

Daha fazla oku...
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın