<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

HASTALIK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

HASTALIK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen boşanma sebepleri, evlilik birliği içerisinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları kapsar. Bu kapsamda, hastalık boşanma sebebi olarak ele alınabilir mi sorusu, akıl hastalığı ve normal biyolojik hastalık olmak üzere iki ana başlık altında incelenerek değerlendirilebilir.

Öncelikle, Türk Medeni Kanunu’nun 165. maddesinde yer alan akıl hastalığına bağlı boşanma sebebine odaklanalım. Madde şu şekildedir: “Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.” Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davasında davalı eş, akıl hastası olmayan eştir. Bu durumu ispatlamak için ise akıl hastası eşin fiili ehliyet sahibi olup olmadığı mahkeme tarafından araştırılır ve sağlık raporu talep edilir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için belirli şartlar bulunmaktadır. İlk olarak, eşlerden birinin akıl hastalığına tutulmuş olması gerekmektedir. Bu hastalık, evlilik birliği içinde ortaya çıkan bir durum olmalıdır. Eğer akıl hastası eş, evlilik birliği içinde değil de evlilik öncesinde akıl hastalığına tutulmuşsa, bu durumda mutlak butlan davası açılmalıdır. Özellikle vurgulanmalıdır ki, eşlerden birinin akıl zayıflığı, akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açmak için yeterli bir sebep değildir.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için bir diğer şart da, akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmadığını resmi bir sağlık kurulu raporu ile ispat etmektir. Kanun koyucu, bu şartı koymuş ve iyileşme olanağının olmamasını şart koşmuştur. Eğer hastalığın tedavisi mümkünse, boşanma davası reddedilecektir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Diğer bir önemli ayrım ise normal biyolojik hastalıkların genel boşanma sebepleri arasında değerlendirilmesidir. TMK madde 165’te düzenlenen hastalıklar, iyileşme olanağı mümkün olmayan hastalıkları kapsar. Bu hastalıklar, Alzheimer, bipolar bozukluk, şizofreni gibi örneklerle sınırlıdır. Normal biyolojik hastalıklar, bu kapsamda değerlendirilemeyeceği için bu hastalıklara dayanılarak akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası açılamaz.

Sonuç olarak, hastalık sebebiyle boşanma konusu, Türk Medeni Kanunu’nun detaylı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Akıl hastalığına dayalı boşanma, belirli şartları içerirken, genel biyolojik hastalıklar bu kapsamda değerlendirilemez. Her durumun farklı olabileceği göz önüne alındığında, bu tür hukuki süreçlerde profesyonel bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Hastalık sebebiyle boşanma davalarında doğru adımları atmak ve hak kayıplarını önlemek için bir avukatın rehberliği, adalete ulaşmada kritik bir rol oynar. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR? konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

 

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın