<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI Günümüzde iş dünyasında çalışanların sağlığı ve güvenliği, işverenler ve çalışanlar için büyük bir önem taşımaktadır. İşyerlerindeki risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının temelini oluşturur. Bu çerçevede, meslek hastalıkları ve buna bağlı olarak tazminat davaları da büyük bir önem arz etmektedir. MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI...

Daha fazla oku...

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI Çalışma hayatında işçi ve işveren arasındaki ilişki, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından düzenlenir. İş Kanunu'nun 24. maddesinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı, işçinin korunmasına ve adil çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. Bu makalede, işçinin haklı nedenle fesih hakkının önemini ve hangi durumlarda...

Daha fazla oku...

SGK ÇIKIŞ KODU 25 NEDİR?

SGK ÇIKIŞ KODU 25 NEDİR? SGK Çıkış Kodu 25, işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle fesih edildiğini ifade eder. İşten çıkarılan kişilerin SGK'ya bildirilen çıkış bilgilerinde bu kodun kullanılması durumunda, işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olabilir. Ancak ihbar tazminatı alamaz. İşçi, işten çıkarılma durumunda kıdem tazminatı alabilmek...

Daha fazla oku...

EYT İÇİN ÇÖZÜM HİZMET TESPİT DAVASI

HİZMET TESPİT DAVASI NEDİR?Hizmet Tespit Davası, işçilerin sigortasız çalıştığı, sigorta primlerinin eksik ödendiği veya hiç ödenmediği dönemleri sigortalı hale getirmek için açtıkları bir davadır. Bu davanın davacısı, sigortalının kendisi veya mirasçıları olabilir. Davalı ise işverendir ve mahkeme re'sen SGK'yı davadan haberdar edecektir. Bu ihbarla SGK hizmet tespit davası dosyasına fer'i...

Daha fazla oku...
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın