<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirdiği, duygusal bir bağın yanı sıra maddi bir birlikteliği de ifade eder. Ancak günümüzde, evliliklerin uzun ömürlü olamama riski göz önüne alındığında, maddi konularda da belirli bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu noktada devreye evlilik sözleşmesi, yani mal rejimi sözleşmesi girmektedir.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN AMACI VE ÖNEMİ

Evlilik sözleşmesi, çiftlerin evlilikleri boyunca ve olası bir boşanma durumunda mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını önceden belirledikleri bir sözleşmedir. Temel amacı, olası hukuki ihtilafları minimize etmek ve çiftlere geleceğe dair güvence sağlamaktır. Bu sözleşme Türk Medeni Hukuku’nda “mal rejimi sözleşmesi” olarak adlandırılır.

BOŞANMA VE MAL PAYLAŞIMI PROBLEMİ

Günümüzde boşanmalar ne yazık ki sıkça yaşanan bir durumdur. Boşanma süreci, sadece duygusal değil aynı zamanda maddi sorunları da beraberinde getirir. Boşanma sonrası, maddi ve manevi tazminat talepleri, nafakalar, çocukların velayeti gibi konuların yanı sıra evlilik boyunca edinilen malların nasıl paylaşılacağı da önemli bir sorun haline gelmiştir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

MAL REJİMİ NEDİR?

Evlilik birliği kurulmadan veya devam ederken, eşlerin mal varlıkları üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona erdiğinde bu varlıkların nasıl düzenleneceğini belirleyen kurallar bütününe “mal rejimi” denir. Mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri), uygulanacak mal rejiminin seçimini veya değişikliğini düzenleyen hukuki işlemlerdir. Ancak önemli bir nokta, evlilik sözleşmelerinin eşler arasındaki davranışları taahhüt etmekten ziyade sadece malvarlıklarını düzenlemek amacıyla yapıldığıdır.

TÜRKİYE’DE MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİ

Türk Medeni Kanunu’nun 2002’de yürürlüğe girmesiyle birlikte, mal rejimi sözleşmeleri daha fazla önem kazanmıştır. Kanun koyucu, edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimi olmak üzere dört farklı mal rejimi türünü düzenlemiştir.

Eşler, ihtiyaçlarına uygun olan mal rejimi türünü seçebilir veya değiştirebilirler. Ancak bu seçimi yapmadıkları takdirde yasal olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Sonuç olarak, evlilik sözleşmesi, çiftlere maddi güvence sağlayan ve olası hukuki ihtilafları önceden çözmeyi amaçlayan önemli bir hukuki araçtır. Mal rejimi sözleşmeleri, çiftlerin maddi ilişkilerini düzenlerken evlilik birliği içindeki ailevi ve ekonomik ihtiyaçlarını dikkate alarak esneklik sunar. Bu nedenle, evlenmeyi düşünen çiftlerin bu konuda dikkatle düşünmesi ve gerektiğinde bir avukattan profesyonel danışmanlık almaları önemlidir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKİL ŞARTI VE EVLENME MEMURUNA BİLDİRME

Evlilik, iki kişinin bir araya gelerek hayatlarını birleştirdikleri özel bir bağdır. Ancak, her evlilik farklı ihtiyaçlar ve koşullar gerektirebilir, bu nedenle evlilik sırasında mal meseleleri konusunda belirli düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz. Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 205, mal rejimi sözleşmelerinin şekil şartını düzenler ve aynı zamanda evlenme esnasında belirli tercihleri yazılı olarak bildirme hakkını tanır.

Mal rejimi sözleşmeleri, eşlerin mülkiyet ilişkilerini ve mal paylaşımını düzenlemek için kullanılır. Bu sözleşmelerin geçerli olabilmesi için noterde düzenlenmesi veya onaylanması gerekmektedir. Yani, evlilik sırasında eşlerin mal rejimi konusunda anlaşmaları halinde bu anlaşma noterde yazılı hale getirilmelidir. Diğer bir deyişle, evlilik sözleşmesi resmi bir belgeye dökülmelidir. Ayrıca, Türk Konsolosluklarının noter yetkisi bulunması nedeniyle bu tür sözleşmelerin konsolosluklarda da yapılması mümkündür.

Ancak, TMK m. 205’te belirtilen şekil şartına ek olarak, aynı madde evlenme esnasında evlenme memuruna mal rejimi tercihinizi yazılı olarak bildirme hakkını da tanır. Bu, evlenme sırasında eşlerin hangi mal rejimini seçtiklerini evlenme memuruna bildirebilecekleri anlamına gelir. Bu bildirim, evlenme memuru tarafından onaylanmaz veya düzenlenmez; sadece evlenme kütüğünde ilgili alana yazılır ve ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne iletilir.

Evlilik öncesi ve evlilik sırasında mal rejimi konusunda net bir anlaşma yapmak, çiftler arasındaki ilişkileri ve mal meselelerini netleştirmek için önemlidir. Bu nedenle, mal rejimi sözleşmesi yapmayı düşünüyorsanız, bu sözleşmeyi noterde düzenletmeyi veya onaylatmayı unutmamalısınız. Ayrıca, evlenme sırasında evlenme memuruna mal rejimi tercihinizi yazılı olarak bildirmeniz, evlilik sürecini daha şeffaf hale getirecektir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir aile hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın