<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

AİLE KONUTU ŞERHİ

AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu’nda evlilik birliğini koruma amacı güden bir düzenleme olarak yer alır. Bu şerh, eşlerden birinin tapu üzerine kayıtlı olan aile konutunu, diğer eşin rızası olmadan üçüncü şahıslara devir ve temlik etmesini engellemeyi amaçlar. Aile konutu şerhi, evlilik birliğinin devamı süresince etkili olup, boşanma durumunda kaldırılabilir.

Aile konutu, Türk Medeni Kanunu madde 194’te, eşlerin hayatlarını birlikte geçirdikleri, anılarla dolu ve duygusal bir öneme sahip olan mekan olarak tanımlanmıştır. Aile konutu üzerindeki haklar çeşitli olabilir; tek başına mülkiyet, birlikte mülkiyet, intifa, oturma veya üst hakkı gibi sınırlı ayni haklar söz konusu olabilir. Eğer bir eş, aile konutu üzerinde tek başına mülkiyet hakkına sahipse, bu durumda diğer eşin rızası olmadan taşınmazla ilgili işlemler yapması mümkün değildir.

Aile konutu şerhi, tapu üzerine konulan bir kayıttır ve eşlerden biri diğerine sormadan aile konutunu üçüncü kişilere devir etmesini engeller. Bu şerh, evlilik birliği devam ettiği sürece geçerlidir. Ancak, boşanma davası sırasında bu şerh kararlaştırılmışsa ve boşanma kesinleştikten sonra hükümde aile konutu şerhinin kaldırılması kararlaştırılmamışsa, bu konuda da bir karar alınmalıdır.

Aile konutu şerhi koymak için eşlerin başvurması gerekmektedir. Bu başvuru sırasında, konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan belgeler, muhtarlıktan alınmış belge veya nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği gibi belgeler sunulmalıdır. Eşlerin Türk hukukuna uygun olarak resmi bir şekilde evli olmaları ve üçüncü kişilerin aile konutu olarak kullanıldığını bilmeleri gerekmektedir. Fiili beraberlik durumları hukuki olarak aile konutu şerhini gerektirmez.

Aile konutu şerhi, evlilik birliğini koruma amacı güden önemli bir hukuki düzenlemedir ve eşler arasındaki mal paylaşımı konusunda adil bir çözüm sunar. Bu şerh, tapu sicilindeki kayıtlar üzerinden yürütülür ve evlilik birliği devam ettiği sürece aile konutunu koruma amacını taşır.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir aile hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

 

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın