<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NEDİR?

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NEDİR? İş hayatının gün geçtikçe rekabetçi ve stresli bir hâl almasıyla birlikte, çalışanların maruz kaldığı zorluklar da artıyor. Bu zorluklardan biri de "mobbing" yani psikolojik taciz olarak adlandırılan olgu. Mobbing, sadece iş yerinde değil, insan ilişkilerinin her alanında kendini gösterebilen bir sorun. Ancak en sık karşılaşılan durumlar genellikle...

Daha fazla oku...

SUÇ NİTELİĞİNDE OLMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER VE FARKLI HUKUKİ YAPTIRIMLAR

SUÇ NİTELİĞİNDE OLMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER VE FARKLI HUKUKİ YAPTIRIMLAR Hukuki sistemler, toplumda düzeni ve adaleti sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, suç niteliğinde olanlar ve olmayanlar olarak iki ana grupta sınıflandırılabilir. Suç niteliğinde olmayan hukuka aykırı eylemler, suç olarak değerlendirilmeyen ancak hukuki sonuçları olan davranışları ifade eder. Bu...

Daha fazla oku...

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ Toplumların huzur ve güvenliği, suç işleyenlerin yakalanması ve adalete teslim edilmesiyle sağlanır. Suçla mücadele eden güvenlik güçleri, suçla ilişkili eşyaların ve delillerin elde edilmesini, saklanmasını ve satın alınmasını engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul...

Daha fazla oku...

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI Bireylerin özel hayatlarını korumak ve güvence altına almak, hukukun temel prensiplerinden biridir. Bu kapsamda, konut dokunulmazlığı, bir kişinin evine yapılan izinsiz girişlerin ve özel hayatın ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla yasal düzenlemelerle korunmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu," bu tür...

Daha fazla oku...

ISRARLI TAKİP SUÇU VE CEZASI

ISRARLI TAKİP SUÇU VE CEZASI (TCK M. 123/A) Günlük hayatımızda, maalesef zaman zaman karşılaşabileceğimiz sorunlardan biri de takip edilme veya rahatsız edilmedir. Takip, bir kişinin izinsiz ve sürekli olarak başka bir kişiyi takip etmesi veya sürekli olarak onunla irtibat kurması anlamına gelir. Yasalara göre, bu tür davranışlar kişisel mahremiyetin ihlali ve...

Daha fazla oku...

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI Göç, insanların ekonomik, sosyal, siyasi veya çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerden başka bir yere hareket etmeleridir. Göç, doğal ve istemli olarak gerçekleşebileceği gibi bazı durumlarda da zorunlu ve kaçak yollarla yapılabilmektedir. Göçmen kaçakçılığı, insanları yasa dışı yollarla bir ülkeden başka bir ülkeye taşıyan ve bu süreçte kar...

Daha fazla oku...

YAĞMA SUÇU

YAĞMA SUÇU Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 148. ve 149. maddeleri arasında düzenlenen bir suçtur. Bu suç, bir kişinin başkasına ait olan bir menkul malı cebir veya tehdit kullanarak almasıyla oluşur. Yağma suçu, mağdurun malvarlığına yönelik haksız bir eylemdir ve Türk Ceza Kanunu'nda önemli bir yere sahiptir. Suçun unsurlarını incelediğimizde, öncelikle failin...

Daha fazla oku...

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME

TAKSİRLE ADAM ÖLDÜRME İnsan hayatı, en değerli varlık olarak kabul edilir ve toplumun düzeni ve refahı için temel bir unsur olarak görülür. Ancak, maalesef zaman zaman kaza, ihmalkarlık veya dikkatsizlik sonucu insan hayatları kaybedebilmektedir. Bu tür durumlar hukuki, etik ve toplumsal açıdan tartışmalı ve karmaşık sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu makalede, taksirle...

Daha fazla oku...

NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU

NEFRET VE AYIRIMCILIK SUÇU Nefret ve ayırımcılık suçu, toplumun huzurunu ve eşitliğini zedeleyen önemli bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesinde düzenlenen bu suç, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işlenen ayrımcılık eylemlerini kapsamaktadır. Nefret ve ayırımcılık suçunun temel...

Daha fazla oku...

HAKSIZ TAHRİK NEDİR?

HAKSIZ TAHRİK NEDİR? Haksız tahrik, ceza hukukunda failin mağdur tarafından gerçekleştirilen haksız bir eylem sonucunda şiddetli bir elem veya hiddet duygusuyla hareket etmesi ve bu psikolojik etki altında mağdura karşı suç işlemesi durumunda cezanın indirilmesini düzenleyen bir hukuki kavramdır. Haksız tahrik, failin iradesinin ve ceza hukuku sorumluluğunun, maruz kaldığı haksız eylemin...

Daha fazla oku...
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın