<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

 

Boşanma süreci, birçok çift için duygusal ve zorlu bir deneyim olabilir. Türkiye’de boşanma davaları genellikle iki ana kategoriye ayrılır: çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları. Bu makalede, her iki tür boşanma davasının özelliklerini ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için boşanma koşullarında anlaştıkları ve mahkemeye başvurdukları bir süreçtir. Temelde, taraflar boşanma koşullarında uzlaşma sağlarlar ve mahkemeye bir anlaşma protokolü sunarlar. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle daha hızlı ve daha düşük maliyetlidir. Ayrıca, çiftler arasında daha az gerginlik ve düşmanlık yaratma eğilimindedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları genellikle şu konuları içerir:

Boşanma Nedenleri: Taraflar, evliliğin sona ermesine neden olan faktörler konusunda anlaşmaya varır.

Mülkiyet Bölüşümü: Evlilik boyunca biriktirilen mülk ve varlıkların nasıl bölüneceği belirlenir.

Çocuklarla İlgili Konular: Çocukların velayeti, nafaka, ve ziyaret hakkı gibi konular taraflar arasında ele alınır.

Nafaka: Taraflar, ekonomik olarak daha zayıf olan eşin korunması için nafaka ödemelerini belirler.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gereken Şartlar:

Evlilik Süresi: Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu şart, çiftlerin kısa süreli evliliklerle kolayca boşanma yoluna gitmesinin önüne geçmeyi amaçlar. Uzun bir evlilik süreci, çiftlerin boşanma kararını daha olgun bir şekilde değerlendirmelerine ve karar almalarına olanak tanır.

Mahkemeye Ortak Başvuru veya Davayı Kabul: Anlaşmalı boşanma davası için, tarafların mahkemeye birlikte başvurması veya bir tarafın açtığı boşanma davasını diğer tarafın kabul etmesi gerekmektedir. Bu, boşanma sürecinin karşılıklı anlayış ve uzlaşı içinde ilerlemesini sağlar.

Yüz Yüze İfade ve Hakim İncelemesi: Hakim, tarafları yüz yüze dinlemelidir. Bu şartın amacı, tarafların boşanma kararını serbest iradeleriyle almış olup olmadığını belirlemektir. Hakim, duruşma salonunda tarafları dinledikten sonra herhangi bir baskı veya zorlama olup olmadığını değerlendirir.

Boşanma Protokolü: Anlaşmalı boşanma davası için taraflar arasında bir boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Bu protokol, boşanma koşullarını ve tarafların karşılıklı haklarını ve sorumluluklarını belirler. Protokol, mahkeme tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Reddedilmesi:

Anlaşmalı boşanma davasının reddedilmesi, tarafların ileride tekrar anlaşarak boşanma davası açmasına engel değildir. Ancak, reddedilme genellikle mahkemenin boşanma protokolünü veya tarafların ifadelerini yetersiz bulması durumunda gerçekleşir. Taraflar, eksiklikleri gidererek veya yeni bir anlaşma yaparak tekrar başvurabilirler.

Anlaşmalı boşanma, çiftler arasında uyumlu bir şekilde boşanma sürecini yönetmeyi ve uzlaşmayı sağlayan bir yol sunar. Ancak, belirli şartların yerine getirilmesi ve mahkemenin onayı gereklidir. Anlaşmalı boşanma süreci, tarafların haklarını ve çıkarlarını koruyarak, hukuki bir çerçevede evlilik birliğinin sonlandırılmasını sağlar.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

Çekişmeli boşanma davası, tarafların boşanma koşullarında anlaşamadığı ve mahkemeden yardım istediği bir süreçtir. Bu tür davalar genellikle daha uzun sürer ve daha yüksek maliyetlere yol açar. Taraflar, boşanma nedenleri, mülkiyet bölüşümü, çocuklarla ilgili konular ve nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşarlar. Mahkeme, taraflar arasında adil bir çözüm bulmak için karar verir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davaları genellikle şu konuları içerir:

Boşanma Nedenleri: Taraflar, boşanma nedenleri konusunda anlaşmazlık yaşarlar.

Mülkiyet Bölüşümü: Evlilik boyunca edinilen mülk ve varlıkların nasıl bölüneceği konusunda anlaşmazlık yaşanır.

Çocuklarla İlgili Konular: Velayet, nafaka ve ziyaret hakkı gibi konularda anlaşmazlık olabilir.

Nafaka: Taraflar, nafaka miktarı ve süresi konusunda anlaşmazlık yaşayabilir.

Çekişmeli boşanma davası, çiftler arasında anlaşmazlık yaşandığı ve mahkeme tarafından çözülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreç belirli aşamalardan geçer ve her aşama, davanın ilerlemesini sağlar. Çekişmeli boşanma davası süreci şu şekildedir;

Dilekçeler Teatisi: Çekişmeli boşanma sürecinin ilk aşaması dilekçelerin teatisidir. Bu aşamada tarafların avukatları aracılığıyla dava dilekçeleri ve cevap dilekçeleri mahkemeye sunulur. Dilekçeler teatisi aşaması, yurtdışında ikamet eden taraflar için tebligat sürecini de içerir ve bu nedenle uzun sürebilir.

Ön İnceleme Duruşması: Dilekçeler teatisinden sonra gelen ilk duruşma ön inceleme duruşmasıdır. Bu duruşmada, tarafların talepleri ve iddiaları değerlendirilir ve davada izlenecek yol belirlenir. Mahkeme, tarafların argümanlarını dinler ve delilleri inceler.

Tahkikat Duruşması: Tahkikat aşaması, çekişmeli boşanma davasının en kapsamlı aşamasıdır. Birden fazla celseden oluşur ve tarafların iddia ve savunmaları, delilleri ve tanıkları değerlendirilir. Mahkeme, ilgili kurum ve kuruluşlara yazılarak cevapları alır ve tarafların bildirdiği tanıkları dinler. Bu aşamada, tarafların boşanma konusundaki kusurlarının tespiti amaçlanır.

Sözlü Tahkikat Aşaması: Tahkikat aşamasının tamamlanmasının ardından sözlü tahkikat aşamasına geçilir. Bu aşamada, mahkeme tarafından taraflara duruşma günü verilir ve tarafların katılmamaları halinde kararın yokluklarında verileceği belirtilir. Sözlü tahkikat aşaması, araştırma sürecinin tamamlanması ve mahkemenin tarafların argümanlarını değerlendirmesiyle sonuçlanır.

Çekişmeli boşanma davası süreci, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için titizlikle yürütülen bir süreçtir. Her aşamada tarafların avukatları ve mahkeme tarafından belirlenen kurallara uyulması gerekmektedir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMA İLE ÇEKİŞMELİ BOŞANMA ARASINDAKİ FARKLAR

Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi sürecidir ve çiftlerin tercihlerine ve durumlarına göre farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. İki yaygın boşanma türü, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak bilinir. Her iki sürecin de belirli özellikleri ve farklılıkları vardır.

Anlaşmalı Boşanma:

Anlaşmalı boşanma, çiftlerin evliliği sona erdirmek konusunda anlaştığı ve boşanma koşullarını belirlediği bir süreçtir. Bu tür boşanmada, taraflar genellikle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler ancak boşanma koşullarında anlaşamazlar. Anlaşmalı boşanma, evliliğin en az 1 yıl sürmüş olduğu ve tarafların boşanma konusunda hemfikir oldukları durumlarda tercih edilir.

Anlaşmalı boşanma davaları, mahkemelerin duruşma tarihleri konusundaki yoğunluğuna bağlı olarak genellikle 1 hafta ile 1 ay arasında tamamlanabilir. Taraflar, boşanma protokolü olarak bilinen anlaşmayı hazırlar ve mahkemeye sunarlar. Mahkeme, protokolün hukuka uygunluğunu değerlendirir ve uygun bulması halinde boşanma kararını verir. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma:

Çekişmeli boşanma, taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı ve boşanma koşullarında uzlaşma sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkar. Bu tür boşanmalarda, bir veya her iki taraf boşanma konusunda anlaşmazlık içindedir. Taraflardan yalnızca birinin boşanmayı istediği veya her iki tarafın da boşanmayı istediği ancak koşullar konusunda anlaşamadığı durumlarda çekişmeli boşanma davası tercih edilir.

Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürebilir ve genellikle en az bir yıl sürmektedir. Bu süre, tarafların anlaşmazlıklarını çözmek için mahkemeye sunulan delillerin incelenmesi ve duruşmaların düzenlenmesi sürecini kapsar.

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma arasındaki farklar, tarafların boşanma koşullarında uzlaşma sağlayıp sağlayamadıklarına ve mahkeme sürecinin nasıl ilerlediğine bağlıdır. Her iki süreç de hassas bir hukuki süreçtir ve tarafların profesyonel destek alması önemlidir.

Boşanma sürecinde, tarafların haklarını korumak ve adil bir sonuca ulaşmak için deneyimli bir Eskişehir boşanma avukatından destek almak önemlidir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir boşanma avukatı olarak yazmış olduğumuz EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

 

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın