<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINA İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kamu görevine alınacak memur adaylarının geçmesi gereken bir süreçtir ve bu sürecin amacı, milli güvenliği ve kamu menfaatini koruyarak olası riskli unsurları elemektir. Ancak, bu önemli süreç bazen yanlış veya eksik yapıldığında, memur adaylarını haksız ve hukuka aykırı durumlarla karşı karşıya bırakabilmektedir. Güvenlik soruşturması itirazı,...

Daha fazla oku...

TEKZİP NEDİR?

TEKZİP NEDİR? Tekzip kelime anlamı olarak "yalanlama" veya "doğru olmadığını belirtme" anlamına gelir. Ancak hukuki anlamda, tekzip bir basın hakkıdır ve medya kuruluşlarının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamaları için kullanılır. Tekzip, temel olarak kişilik haklarını koruma amacı güder ve Basın Kanunu tarafından düzenlenir. Kişilik hakları, bireylerin şeref, onur, itibar, namus ve...

Daha fazla oku...

DEPORT KARARI NASIL KALDIRILIR?

DEPORT KARARI NASIL KALDIRILIR? Sınır dışı kararları, yabancıların Türkiye'de yasal yükümlülüklerini yerine getirmemeleri veya kanuni düzenlemelere uymamaları sonucunda verilen cezalardır. Bu kararlar, 6458 Sayılı Göç Kanunu'nun 53. maddesi kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla veya valiliklerin kendi inisiyatifleriyle alınabilir. Ayrıca, yabancıların Türkiye'ye en fazla beş yıl süreyle giriş yapmasına yasak getirilebileceği...

Daha fazla oku...

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ 2012 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, gerekçesiz yabancı mahkeme kararlarının Türkiye'de tanınması veya tenfiz edilmesinin Türk kamu düzenine aykırı olmadığına hükmetmektedir. Yargıtay'ın bu kararda ulaştığı sonuç, bir kararın gerekçesiz olmasının mutlak olarak kamu düzeni ile ilgili olmadığı yönündedir. Bu makale, ulaşılan bu sonucun yerinde olup olmadığını...

Daha fazla oku...

VASİ TAYİNİ (KISITLILIK) KARARININ TANIMA VE TENFİZİ

VASİ TAYİNİ (KISITLILIK) KARARININ TANIMA VE TENFİZİ Dünyada giderek artan küreselleşme ve insanların farklı ülkelerde yaşama tercihleri, yabancı ülkelerde verilen hukuki kararların Türkiye'de değerlendirilmesini ön plana çıkarmıştır. Yurtdışında verilen, kısıtlama ve kişinin vesayet altına alınmasına dair kararların Türkiye’detanınmasının mümkün olup olmayacağı konusu uygulamada tartışma konusu olmuştur. Yabancı ülkede verilmiş olan özel hukuka ilişkin mahkeme kararlarının...

Daha fazla oku...

Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nedir? Kamu davası, devletin yargı organları tarafından yürütülen bir davada kamu yararının korunması amaçlanır. Bu tür davalar genellikle kamu görevlileri veya kamu kurumları ile ilgilidir ve halkın genel çıkarlarına hizmet etmeyi amaçlar.Kamu davaları, toplumun çıkarları için mücadele eden avukatların da ilgilendiği bir alanı kapsar. Bu davaların amacı, toplumun haklarını...

Daha fazla oku...
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın