<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

TIBBİ MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) VE TAZMİNAT DAVALARI

TIBBİ MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) VE TAZMİNAT DAVALARI Tıbbi uygulama ve sağlık hizmetleri, toplumun en önemli ve hassas alanlarından biridir. Ancak, tıbbi müdahaleler sırasında yaşanan hatalar, tıbbi personelin ihmali veya bilgisizliği nedeniyle hastaların sağlığını riske atabilmektedir. Bu tür durumlar, tıp etiği ve hukuk açısından ele alındığında "Tıbbi Malpraktis" olarak adlandırılır ve tazminat...

Daha fazla oku...

İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE

İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE Kira sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren arasında en sık ihtilafa yol açan hukuki ilişkilerden biridir. Kanun koyucu, genellikle kiracıyı korumak amacıyla düzenlemeler getirirken, kiraya verene de haklı nedenlerin varlığı durumunda taşınmazın tahliyesi hakkı tanır. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin veya malikin taşınmazı konut veya iş yeri...

Daha fazla oku...

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR? Tahliye taahhütnamesi, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan bir anlaşmadır. Kiracı, belirli bir tarihte veya belirli bir durum gerçekleştiğinde, kirayı sonlandıracak ve ev sahibine teslim edeceği evi, önceden belirlenmiş şartlara uyarak tahliye edeceğine dair taahhütname imzalar. Tahliye taahhütnamesi genellikle, ev sahibinin kiracıya olan güvenini arttırmak ve kira sözleşmesinin...

Daha fazla oku...

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) NEDİR?

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) NEDİR? Ecrimisil, bir taşınmazın haksız işgal edilmesi durumunda, işgalci tarafından ödenmesi gereken tazminattır. Haksız işgal, taşınmazın sahibinin izni veya hukuki bir dayanağı olmadan, başka bir kişi veya kurum tarafından kullanılması veya elde tutulması durumudur. Ecrimisil ise bu haksız işgalin sonucunda, taşınmazın sahibinin zararının karşılanması amacıyla ödenen tazminat...

Daha fazla oku...

KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI

KİRA BEDELİ TESPİT VEYA UYARLAMA DAVASI  Kira bedeli tespit veya uyarlama davası, kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinin hükümlerine uyulup uyulmadığını ve kiracının ödeyeceği kira bedelinin doğru belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için açılan bir hukuki davada kullanılan bir yasal araçtır.Bu tür bir davada, kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sözleşmesinde...

Daha fazla oku...
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın