<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI

NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI

NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI

Boşanma süreci, çocukların ihtiyaçlarının ve eğitimlerinin karşılanması açısından önemli bir dönemdir. Boşanan eşler arasında iştirak nafakası adı verilen bir ödeme söz konusu olabilir. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, diğer eşe çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği bir tür nafakadır. Ancak, maalesef bu nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması ve denetim eksikliği, boşanan eşler arasında önemli sorunlara yol açabilmektedir. Eskişehir aile hukuku avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

NAFAKANIN DENETLENEMEMESİ SORUNU

Boşanma kararı sonrasında iştirak nafakasına hükmedilmiş olsa dahi, bu nafakanın ne şekilde harcandığına dair etkin bir denetleme mekanizması mevcut değildir. Medeni Kanun’da açık bir düzenleme olmamakla birlikte, nafaka yükümlüsü çocuğun ihtiyaçlarının üzerinde harcama yapılıyor veya nafakanın amacına uygun kullanılmadığı düşüncesiyle, bu konuda yeniden değerlendirme yapmak için dava açabilir.

NAFAKANIN AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI

Nafakanın çocuğun ihtiyaçları için kullanılmaması, nafaka yükümlüsü tarafından başka amaçlar için harcanması durumunda haklı bir endişe kaynağıdır. Nafaka, çocuğun eğitim, sağlık, barınma ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenirken, bunun farklı amaçlar için kullanılması çocuğun hakkının gasp edilmesi anlamına gelir.

VASİ VE VESAYET ALTINDA OLANLAR

Medeni Kanun’un 454. maddesine göre, vasi vesayet altındaki kişinin malvarlığını iyi bir yönetici gibi özenle yönetmekle yükümlüdür. Bu hüküm doğrultusunda, iştirak nafakasının çocuğun malvarlığı değerlerinden sayıldığı ve velayet hakkı kendisinde olan ebeveynin denetlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Ancak yasal düzenleme ve uygulamada aktif bir denetim mekanizması bulunmamaktadır.

DENETİM MEKANİZMASI İHTİYACI

Çocuk için ödenen iştirak nafakasının amacına uygun kullanılması için etkin bir denetim mekanizması oluşturulmalıdır. Bu mekanizma sayesinde çocuğun hakları ve ihtiyaçları daha iyi korunabilir. Veli, vesayet altındaki çocuğun nafakasının harcamalarını düzenli olarak belgeleyerek mahkemeye sunmalı ve böylece nafakanın çocuğun giderleri için kullanıldığı denetlenebilir.

Nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması ve denetim eksikliği, boşanan eşler arasında önemli sorunlara yol açabilir. Mevcut yasal düzenlemelerde bu konuda eksiklikler bulunmaktadır. Dolayısıyla, çocuğun haklarının ve ihtiyaçlarının daha iyi korunması için etkin bir denetim mekanizması oluşturulması önemlidir. Böylece çocuğun ihtiyaçlarına uygun şekilde nafakanın kullanılması sağlanabilir ve boşanma sonrası süreç daha adil ve huzurlu bir şekilde yönetilebilir. Bu konuda hukuk sistemimizde gerekli düzenlemelerin yapılması, çocukların geleceği için önemli bir adım olacaktır. Eskişehir aile hukuku avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir aile hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz EVLİLİK AKDİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR VE EVLENME ENGELLERİ konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın