<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

GEREKÇESİZ YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ

2012 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, gerekçesiz yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması veya tenfiz edilmesinin Türk kamu düzenine aykırı olmadığına hükmetmektedir.

Yargıtay’ın bu kararda ulaştığı sonuç, bir kararın gerekçesiz olmasının mutlak olarak kamu düzeni ile ilgili olmadığı yönündedir. Bu makale, ulaşılan bu sonucun yerinde olup olmadığını incelemektedir. Doktrin, karşılaştırmalı hukuk ve uluslararası mahkeme kararları incelendiğinde, bu sonucun desteklenemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Özellikle de bir insan hakkı olan ve anayasal düzen ve Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu m. 6’da güvence altına alınmış adil yargılanma hakkı, mahkeme kararlarının gerekçeli verilmesini gerektirmektedir. Bununla birlikte, gerekçesiz yabancı mahkeme kararlarının tanınması veya tenfizinin Türk kamu düzenine aykırı olacağı sonucuna da mutlak olarak ulaşılması yerinde olmayacaktır.

Makul olan sonuç, yabancı mahkemede görülen davada, mahkemenin kararında bir gerekçe olmamasının tarafların savunma haklarını ihlal edecek bir nitelik taşımaması durumunda, kararın gerekçesiz olmasının Türk kamu düzenine aykırılık taşımayabileceği yönünde olacaktır. Ancak Türk hâkiminin bu sınırda kalındığının denetimini yapabilmesi için, mahkeme kararının neden gerekçesiz olduğunu açıklayan bilgiye ulaşılması gerekmektedir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, tanıma ve tenfiz alanlarında Eskişehir tanıma tenfiz avukatı hizmeti vermektedir.

Ayrıca VASİ TAYİNİ (KISITLILIK) KARARININ TANIMA VE TENFİZİ konulu makalemizi de okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın