<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birbirleriyle uygun bir protokol hazırlayarak evliliklerini sonlandırdıkları bir hukuki süreci ifade eder. Tarafların mahkemeye sundukları bu protokol, hakimin onayı ile evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmiş olur. Bu dava türü, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak genellikle tek celsede sonuçlanır ve tarafların mahkeme huzurunda bulunmaları zorunludur. Eskişehir anlaşmalı boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davası için belirli şartlar bulunmaktadır:

-Evlilik Süresi: Evlilik birliğinin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Bu şart, tarafların birbirleriyle daha uzun süre bir arada yaşamış olmalarını ve boşanma kararı almaya daha olgun bir şekilde karar vermelerini sağlamaktadır.

-Tarafların Anlaşması: Eşlerin, boşanma konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Bu, taraflardan birinin boşanma davasını açtığı durumda diğer eşin bu talebi kabul etmesi veya eşlerin birlikte mahkemeye başvurması şeklinde gerçekleşebilir.

-Serbest İradeler: Tarafların mahkeme huzurunda iradelerini serbestçe açıkladıklarına dair hakim tarafından kanaat oluşturulmalıdır. Bu, tarafların boşanma konusundaki kararlarını zorlamadan ve serbestçe almış olduklarını gösterir.

-Protokolün Kabulü: Tarafların hazırladığı protokol, hakim tarafından kabul edilmelidir. Bu protokol, nafaka, tazminatlar, çocukların durumu gibi konularda tarafların anlaştığı belgeli bir anlaşmayı içermelidir.

Anlaşmalı boşanma davası, hızlı bir şekilde sonuçlanma avantajı sağlamakla birlikte, tarafların bu süreçte hazır bulunmaları gerekliliği vardır. Hakim, tarafları dinleyerek ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak anlaşmanın makul olduğuna kanaat getirmelidir. Protokoldeki maddi tazminat ve diğer hususlarda taraflar arasında anlaşma olmalı, aksi takdirde dava çekişmeli bir hale dönüşebilir.

Anlaşmalı boşanma davası, çiftlere kendi kararlarını alabilme özgürlüğünü sunarken, bu kararların hukuki uygunluğu ve adil olması önemlidir. Taraflar arasında yapılan protokolün eksiksiz ve usule uygun olması, boşanmanın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Eskişehir anlaşmalı boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için;

-Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.

-Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin, diğerinin davasını kabul etmesi gerekir.

-Mahkeme tarafları bizzat ve aynı anda dinlemeli ve tarafların iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü mahkemece uygun bulunmalıdır.

-Protokolde boşanmanın mali sonuçları ve müşterek çocukların durumu düzenlenmiş olmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEREDE VE NASIL AÇILIR?

Eşlerden biri veya her ikisi bir araya gelerek anlaşmalı boşanma sürecini başlatmak istiyorsa, Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve dava dilekçesiyle birlikte Aile Mahkemesine başvuruda bulunabilirler. Bu başvurunun ardından gerekli harç ve masrafları ödedikten sonra anlaşmalı boşanma davası açılmış olur. Yetkili mahkeme, eşlerin birlikte yaşadığı yerin Aile Mahkemesidir. Ancak bu yetki, kesin bir kural olmadığı için tarafların itiraz etmemesi durumunda başka bir yerdeki mahkemede de dava görülebilir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanında Eskişehir anlaşmalı boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın