<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

AYRILIK DAVASI NEDİR?

AYRILIK DAVASI NEDİR?

Medeni Kanun hükümlerine göre boşanma davası açma hakkına sahip olan eşlerden her biri, isteği doğrultusunda ya boşanma davası ya da ayrılık davası açabilir. Ayrılık kararı, tarafların boşanma sebebini mahkemede ispatlamış olmalarına rağmen, ortak hayatın yeniden kurulabileceği kanaatinin oluştuğu durumda verilebilmektedir.

Eğer eşlerden biri boşanma davası açarsa, mahkemede oluşacak kanaate göre ya boşanmaya ya da ayrılığa hükmedilebilir. Ancak sadece ayrılık talepli dava açıldığında mahkeme tarafından boşanmaya hükmedilemez. Eskişehir anlaşmalı boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Ayrılık, evliliğin bir nevi tatil edilmesi durumunu ifade eder. Mahkeme tarafından ayrılık kararı verilmesi durumunda, evlilik birliği devam eder ve ortak hayatın yeniden kurulup kurulamayacağı değerlendirilir.

Ayrılık kararı, genellikle 1 ila 3 yıllık süreler arasında verilebilir. Bu süre, mahkemece verilen ayrılık kararının kesinleşmesinden itibaren başlar. Ayrılık süresi içinde eşlerden birinin ortak konuttan ayrılması, mahkemece terk anlamına gelmez. Mahkeme tarafından bir defa verilen süre uzatılamaz ve ikinci defa ayrılık kararı verilemez. Süre sona erdiğinde ayrılık da otomatik olarak sona erer.

Süre bitiminde ortak hayatın yeniden kurulamadığı görülürse, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanma davasında, önceki davada ispatlanmış hususlar ve ayrılık sürecinde yaşanan olaylar dikkate alınarak hüküm verilir. Ayrılık kararı verebilmek için üç koşulun sağlanması gerekmektedir: boşanma sebeplerinin gerçekleşmiş olması, ortak hayatı tekrar kurma olasılığının bulunması, ayrılık süresinin uygun şekilde belirlenmiş olması.

Ayrılık kararı neticesinde evlilik birliği devam eder, ancak boşanma kararı neticesinde evlilik birliği tamamen sona erer. Boşanma kararıyla birlikte eşlerin birbirine mirasçı olma durumu, evlilik birliğinden doğan hak ve yükümlülükler de sona erer. Ayrılık sürecinde evlilik birliği sürdüğü için eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülükleri, yasal mirasçı olma hakları, ekonomik ve sosyal yükümlülükleri devam eder. Eskişehir boşanma avukatından bu süreçte hukuki yardım alabilirsiniz.

Ayrılık sürecinde mahkeme, tarafların varsa müşterek çocuklarının velayeti konusunda karar verecektir. Ayrıca tarafların sosyo-ekonomik durumlarını dikkate alarak nafakaya hükmedebilir.

Ayrılık davalarında da boşanma davalarında olduğu gibi görevli mahkeme aile mahkemeleri olup, davacı veya davalının en son 6 ay süreyle birlikte ikamet ettiği yer mahkemesi yetkilidir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku  alanında Eskişehir aile hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir aile hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

 

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın