<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI

Günümüzde iş dünyasında çalışanların sağlığı ve güvenliği, işverenler ve çalışanlar için büyük bir önem taşımaktadır. İşyerlerindeki risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının temelini oluşturur. Bu çerçevede, meslek hastalıkları ve buna bağlı olarak tazminat davaları da büyük bir önem arz etmektedir.

MESLEK HASTALIĞI KAVRAMI VE ŞARTLARI

Meslek hastalığı, sigortalının yaptığı işin niteliği ve şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık durumlarını ifade eder. Bir meslek hastalığının tazminat davasına konu edilebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

İşçilik Şartı: Meslek hastalığına tutulan kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Ancak, sigortalılık koşulu sağlanmamış olsa bile, meslek hastalığının kurumca tespit edilmesi için dava açılabilir.

İşin Yürütümü Sırasında Oluşması Şartı: Meslek hastalığı, kişinin yürüttüğü işle doğrudan bağlantılı olarak ortaya çıkmalıdır. İki durum arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

Süre Şartı: Meslek hastalığı, belirli bir süre boyunca yavaş yavaş gelişen hastalıkları ifade eder. İş kazasıyla karıştırılmamalıdır; iş kazaları ani veya tesadüfi olaylar sonucunda meydana gelir.

Hastalık Şartı: Meslek hastalığı, belirlenmiş hastalıkların işçinin işini yaparken meydana gelmesi sonucu oluşan hastalıklardır. Bu hastalıkların işçiyi bedensel veya ruhsal olarak etkileyerek engelliliğe yol açması gerekir.

MESLEK HASTALIKLARI VE TAZMİNAT DAVALARI SÜRECİ

Bir kişi meslek hastalığına yakalandığında, işveren üç iş günü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesiyle bu durumu kuruma bildirmekle yükümlüdür. SGK müfettişleri daha sonra işyerinde gerekli denetimleri yaparak soruşturma başlatır.

SGK tarafından yetkilendirilen sağlık kurumları, sağlık raporu ve tıbbi belgeleri inceleyerek meslek hastalığı ve maluliyet oranını tespit eder. Bu tespit, sigortalının gelir bağlanması ve tazminat davasının miktarını etkiler.

Tespit sonucu memnun olmayan kişiler Ankara’da bulunan SGK Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edebilir. Yüksek Sağlık Kurulu Kararı, SGK’yı bağlayıcı nitelikte olup, diğer ilgililer için bağlayıcı değildir. Bu durumda itiraz yoluyla Adli Tıp Kurumu’na başvurulabilir.

Sonuç olarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında meslek hastalıkları ve tazminat davaları, çalışanların ve işverenlerin dikkat etmesi gereken önemli konular arasında yer almaktadır. İşyerlerinde risklerin minimize edilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve meydana gelen meslek hastalıklarının adil bir şekilde değerlendirilmesi, hem iş hukuku hem de insan hakları açısından büyük bir önem taşımaktadır.

MESLEK HASTALIĞI TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

Meslek hastalığı tazminat davası zamanaşımı süresi 10 yıldır (6098 sayılı Borçlar Kanunu m.146).

Tazminat davası zamanaşımı süresi failin ve zararın öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Ayrıca “İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI konulu yazımıza da göz atabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın