<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

1 Eylül 2023 tarihi itibariyle Türkiye’de kira uyuşmazlıkları, ev sahipleri ve kiracılar arasında arabuluculuk yöntemiyle çözülmeye başlayacak. Bu önemli değişiklik, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7445 Sayılı “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alındı.

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL BAŞLIYOR?

Arabuluculuk süreci, kira uyuşmazlıklarında Türkiye’de ilk kez 2012 yılında yürürlüğe giren 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile alternatif bir çözüm yolu olarak uygulamaya girmiştir. 7445 Sayılı kanunla birlikte “kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar” da dava şartı olarak arabuluculuk sürecine dahil edilmiştir.

Arabuluculuk süreci başvuru ile başlar. Başvurular, dava açılacak yetkili mahkemenin bulunduğu adliyedeki arabuluculuk bürosuna yapılır. Eğer o mahkemede arabuluculuk bürosu kurulmamışsa, yetkilendirilen sulh hukuk mahkemelerine başvurulabilir. Arabulucu, başvuruyu alan mahkemede taraflarla ayrı ayrı görüşerek uyuşmazlığa ilişkin bilgi toplar. Ardından, tarafları bir araya getirerek bir toplantı düzenler. Tarafların çıkarlarına uygun bir çözüm bulunursa, arabulucu ve tarafların katılımıyla hazırlanan anlaşma tutanağı imzalanır. Bu tutanak, mahkeme ilamı niteliği taşır. Arabuluculuk süreci sonunda uzlaşma sağlanamazsa, taraflar yargı yoluna başvurabilir. Arabulucudan kararın en geç dört hafta içinde alınması gerekmektedir.

ARABULUCULUK ÜCRET VE GİDERLERİ

Asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan ücret taraflardan eşit olarak alınır. Dava açılması durumunda, Adalet Bakanlığı tarafından ödenen ilk 2 saatlik ücret, davayı kaybeden tarafça yargılama gideri olarak ödenmelidir. Görüşmelere taraflardan biri katılmazsa, uzlaşma sağlanamazlık tutanağı katılan tarafla birlikte düzenlenir. Dava açılması durumunda katılmayan taraf, arabulucu ücreti ve yargılama giderinin tamamını ödemek zorundadır.

ARABULUCU ZORUNLULUĞU BULUNAN UYUŞMAZLIKLAR

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk süreci, kira tespiti, tahliye, uyarlama davaları, kiracı ve mal sahibinin kira sözleşmesi kaynaklı ihtilafları için zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, taşınır ve taşınmaz malların paylaştırılması, ortaklığın giderilmesi gibi uyuşmazlıklar da arabuluculuk sürecine tabi tutulmuştur. Site ve apartman yönetimlerinin aidat ödenmemesi nedeniyle başlatacakları icra takipleri, komşu hakkı ihlali, kat malikleri kurul kararlarına uymama gibi uyuşmazlıklar da arabuluculuk sürecine dahil edilmiştir.

Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk, hukuki süreçleri hızlandırmayı ve mahkemelerin yükünü hafifletmeyi amaçlayan önemli bir değişikliktir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine olanak tanırken, aynı zamanda yargılama süreçlerini de daha verimli hale getirmeyi hedefler. Bu nedenle, kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk sürecinin işleyişi ve detayları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konu haline gelmiştir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat&Arabulucu Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, arabuluculuk alanlarında uzman arabulucu hizmeti vermektedir.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın