<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

İddet kelimesi, genel anlamıyla “bekleme süresi” anlamına gelir. Ancak bu terim, özellikle İslam hukuku ve Türk Medeni Kanunu’nda belirli bir bağlama sahiptir. İddet, evlilik birliği sona eren bir kadının, yeni bir evlilik kurabilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. İddet süresi, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

“Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

Doğurmakla süre biter.

Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Yukarıdaki maddeye göre, evliliği sona eren bir kadın, boşanma veya ölüm durumunda, yeni bir evlilik kurmadan önce 300 günlük iddet süresini beklemek zorundadır. Ancak, bazı istisnai durumlarda iddet süresi kaldırılabilir. İddet süresinin kaldırılması, mahkeme kararı ile gerçekleşir ve bu durumu inceleyelim:

İDDET SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

İddet süresi, evliliğin sona erdiği tarihten itibaren 300 gündür. Evliliğin boşanma ile sona ermesi durumunda, iddet süresi boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Ancak bu süreç, kadının gebe olması durumunda sona erer. Yani kadın hamilese, iddet süresi hamileliğin sona erdiği tarihte sona erer.

İDDET MÜDDETİNİN KALDIRILMASI DAVASI

İddet süresi beklenmeden yeniden evlenmek istendiğinde, iddet müddetinin kaldırılması davası açılabilir. Bu durum, Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkra şu şekildedir:

“Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.”

Bu maddeye göre, iddet süresi kaldırılması davası, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının kanıtlanması veya boşanan eşlerin birbirleriyle tekrar evlenme niyetiyle mahkemeye başvurması durumlarında açılabilir. İşte bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunur:

– Görevli ve Yetkili Mahkeme: İddet süresinin kaldırılması davası, aile mahkemeleri veya aile mahkemesi kurulmamışsa asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Yetkili mahkeme ise kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

– Davacı (Husumetin Yönlendirileceği Kişi): İddet süresini kaldırma talebinde bulunan kadın, duruma göre davayı hasımsız (karşı tarafın olmadığı) veya eşine karşı açar. Örneğin, kadın hamile olmadığını kanıtlamak için dava açıyorsa, bu durumda davalı olmayan bir davacı olarak mahkemeye başvurur.

– Mahkeme Kararının Niteliği: İddet müddetinin kaldırılması davasında mahkeme tarafından verilen karar, sadece “tespit” niteliğindedir. Yani mahkeme, evlenmeye izin verip vermeme yetkisine sahip değildir. Mahkeme, sadece iddet süresinin kaldırılmasına ilişkin tespit yapar.

Sonuç olarak, iddet nedir ve nasıl kaldırılır soruları, evlilikten sonra beklenmesi gereken süreyi ve bu sürenin nasıl kaldırılabileceğini açıklamaktadır. İddet süresi, evliliğin sona erdiği tarihten itibaren 300 gündür, ancak hamilelik durumunda sona erer. İddet süresinin kaldırılması için mahkemeye başvurulabilir ve mahkeme kararıyla bu süre kaldırılabilir. İddet müddetinin kaldırılması davası, önemli hukuki süreçlerden biridir ve dikkatle yönetilmesi gereken bir konudur.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, aile hukuku alanlarında Eskişehir boşanma avukatı hizmeti vermektedir.

Ayrıca “NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASIkonulu makalemizi de okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın