<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI NEDİR?

Eskişehir miras avukatı

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI NEDİR?

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkına dayanan yetkilerin haksız olarak engellenmesi durumunda ortaya çıkan bir hukuki süreçtir. Bu davada, mal sahibi veya mülkiyet hakkına sahip olan kişi, malı üzerindeki yetkilerini kullanmasını engelleyen veya kısıtlayan kişiye karşı yasal bir mücadele başlatır. El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkını korumak ve haksız müdahaleyi ortadan kaldırmak amacıyla açılır.

El atmanın önlenmesi davasının bazı şartları vardır. Bu şartları şunlardır:

-Haksız bir müdahalenin olması

-Müdahalenin devam ediyor olması

-Davacının mülkiyet hakkını ispat etmesi

Dava, genellikle ayni bir edim davası olarak kabul edilir. Zira mülkiyet hakkına dayanır ve davacı lehine olumlu bir karar verilmesi durumunda, davalıya mevcut el atmayı sonlandırma veya ileride olası el atmalardan kaçınma yükümlülüğü getirilir. Bu tür davalar, mülkiyet hakkının korunması ve güvence altına alınması için önemlidir.

El atmanın önlenmesi davası koşulları arasında, haksız el atmanın devam etmesi veya yakın gelecekte gerçekleşmesi olasılığının bulunması önemlidir. Ayrıca, el atmanın hukuka aykırı olması gerekmektedir. Haksız el atma, maddi veya manevi şekillerde gerçekleşebilir ve mal sahibinin mülkiyet hakkını zedeleyen her türlü müdahaleyi kapsar.

Davacı, genellikle mal sahibi veya mülkiyet hakkına sahip olan kişidir. Ancak, belirli durumlarda sınırlı ayni hak sahipleri de bu dava yoluna başvurabilirler. Davalı ise, haksız el atmada bulunan kişidir ve davalının kusurlu olup olmaması bu durumda önemli değildir.

El atmanın önlenmesi davasında ispat yükü genellikle davacının üzerindedir. Davacı, mülkiyet hakkının haksız müdahale ile ihlal edildiğini ve yetkilerini kullanmasının engellendiğini ispatlamakla yükümlüdür. Davacının lehine olumlu bir karar verilmesi durumunda, davalının haksız müdahalesine son verilir ve gerekirse tazminata hükmedilebilir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA ZAMANAŞIMI

El atmanın önlenmesi davası aynî bir hakka dayandığı için her zaman açılabilir. Herhangi bir zamanaşımı süresine tabi değildir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

El atmanın önlenmesi davasına bakmaya görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Taşınmaz mallarda el atmanın önlenmesi davasına bakmaya yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınır mallarda ise genel yetki kuralı olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Sonuç olarak, el atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkının korunması ve güvence altına alınması için önemli bir hukuki araçtır. Mal sahipleri, mülkiyet haklarını haksız müdahalelere karşı korumak için bu dava yoluna başvurabilirler. Ancak, davanın açılabilmesi için belirli koşulların sağlanması ve hukuki sürecin titizlikle yürütülmesi gerekmektedir.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Avukat Hilal Türkoğlu Hukuk Büromuz, eşya hukuku alanında Eskişehir eşya hukuku avukatı olarak hizmet vermektedir.

Eskişehir miras hukuku avukatı olarak yazmış olduğumuz “KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ İLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI NEDİR?’’ konulu makaleyi de sitemizden okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın