<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET NEDİR?

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET NEDİR?

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET NEDİR?

Ayıplı mal ve hizmet, tüketicinin korunması amacıyla düzenlenen hukuki bir kavramdır. Ayıplı mal, satıcı tarafından tüketicinin kullanımına sunulan ve beklenen kalite ve standardı taşımayan mallar olarak tanımlanır. Ayıplı hizmet ise, hizmet sağlayıcının sunulan hizmeti sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirememesi durumudur.

Tüketicinin korunması amacıyla düzenlenen yasalar, ayıplı mal ve hizmet durumlarında tüketicinin haklarını korumaktadır. Bu haklar, tüketicinin ürünü geri iade etme, değiştirme veya tamir etme taleplerini kapsamaktadır.

Ayıplı mal ve hizmet durumlarında, tüketicilerin haklarını korumak için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak tüketicilerin haklarını tam olarak korumak için, tüketicilerin de haklarını bilmesi ve koruması gerekmektedir.

Tüketicilerin ayıplı mal ve hizmet durumunda haklarını kullanabilmeleri için, tüketicilerin dikkatli olmaları ve satın almadan önce mal veya hizmeti iyi araştırmaları gerekmektedir. Ayrıca, tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetin garanti ve servis koşullarını da iyi okumaları gerekmektedir.

Ayıplı mal ve hizmet tüketicilerin en çok karşılaştığı sorunlardan biridir. Ancak, tüketicilerin haklarını bilmesi ve koruması için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Tüketicilerin satın almadan önce dikkatli olmaları ve satın aldıkları mal veya hizmetin garanti ve servis koşullarını okumaları, haklarını korumalarına yardımcı olacaktır.

Tüketicinin satın aldığı malda ayıp iki şekilde ortaya çıkabilir (BK m.219):

-Satıcının taahhüt ettiği vasıfların bulunmaması,

-Malın özelliği gereği malda bulunması zorunlu vasıfların eksik olma

MALIN AYIPLI OLMASI HALİNDE TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici şu seçimlik haklardan birini kullanabilir (TKHK m.11):

  1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme(Sözleşmeden dönme bedelin iadesini de içerir),
  2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

Tüketici yukarıdaki haklarını tek taraflı bildirim yaparak kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

AYIPLI MAL VE AYIPLI HİZMET HALİNDE TÜKETİCİNİN TALEP HAKKININ ZAMANAŞIMI

Tüketicilerin ayıplı mal veya hizmet talep hakkının zamanaşımı süresi, genellikle ürün veya hizmetin teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıldır. Ancak, bazı ülkelerde bu süre daha kısa veya daha uzun olabilir.

Örneğin, Türkiye’de tüketici haklarına ilişkin kanunlara göre, tüketicilerin ayıplı mal veya hizmet talep hakkının zamanaşımı süresi, ürün veya hizmetin teslim edildiği tarihten itibaren 2 yıldır. Ancak, bu süre bazı durumlarda uzatılabilir.

AYIPLI MAL VE HİZMET TALEP HAKKININ ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ETKİLERİ

Tüketiciler, ayıplı mal veya hizmet talep hakkının zamanaşımı süresi içinde talep etmezlerse, haklarını kaybederler. Bu nedenle, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini kontrol etmeleri ve ayıpların farkına varmaları önemlidir.

TÜKETİCİLERİN AYIPLI MAL VE HİZMET TALEP HAKKINI KULLANMALARI

Tüketiciler, satın aldıkları ürün veya hizmetlerde bir kusur fark ettikleri zaman, öncelikle satıcının veya hizmet sağlayıcının müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri ve sorunu bildirmeleri önerilir. Satıcı veya hizmet sağlayıcı, sorunu çözemezse, tüketiciler ayıplı mal veya hizmet talep hakkını kullanabilirler.

Sonuç olarak, tüketicilerin ayıplı mal veya hizmet talep hakkının zamanaşımı süresini bilmeleri ve bu süre içinde taleplerini yapmaları önemlidir. Bu sayede, tüketiciler haklarını koruyabilirler ve satın aldıkları ürün veya hizmetlerin kalitesi konusunda endişe duymadan alışveriş yapabilirler.

Ayrıca “İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU NEDİR?” konulu makalemizi de okuyabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın