<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Makaleler

ortak velayet eskişehir

ORTAK VELAYET NEDİR?

Ortak velayet hakkı, boşanma sürecindeki ebeveynlere çocuklarıyla ilgili sorumlulukları paylaşma ve ortak kararlar alma yetkisini sağlayan bir hukuki düzenlemeyi ifade eder. Bu düzenleme, çocuğun en iyi çıkarlarının korunması ve ebeveynler arasında iletişimi sürdürme amacı taşır. Ortak velayet hakkı çerçevesinde, boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin çocuğunun hayatında ortak kararlar alması ve...

TEKZİP NEDİR?

TEKZİP NEDİR? Tekzip kelime anlamı olarak "yalanlama" veya "doğru olmadığını belirtme" anlamına gelir. Ancak hukuki anlamda, tekzip bir basın hakkıdır ve medya kuruluşlarının yer aldığı haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamaları için kullanılır. Tekzip, temel olarak kişilik haklarını koruma amacı güder ve Basın Kanunu tarafından düzenlenir. Kişilik hakları, bireylerin şeref, onur, itibar, namus ve...

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR? Evlilik, iki kişinin hayatlarını birleştirdiği, duygusal bir bağın yanı sıra maddi bir birlikteliği de ifade eder. Ancak günümüzde, evliliklerin uzun ömürlü olamama riski göz önüne alındığında, maddi konularda da belirli bir düzenlemenin yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. İşte bu noktada devreye evlilik sözleşmesi, yani mal rejimi sözleşmesi girmektedir.EVLİLİK SÖZLEŞMESİNİN...

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DÖNEMİ 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle Türkiye'de kira uyuşmazlıkları, ev sahipleri ve kiracılar arasında arabuluculuk yöntemiyle çözülmeye başlayacak. Bu önemli değişiklik, 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7445 Sayılı "İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yürürlüğe girdi. Bu kanun kapsamında kira...

İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR?

İDDET NEDİR VE NASIL KALDIRILIR? İddet kelimesi, genel anlamıyla "bekleme süresi" anlamına gelir. Ancak bu terim, özellikle İslam hukuku ve Türk Medeni Kanunu'nda belirli bir bağlama sahiptir. İddet, evlilik birliği sona eren bir kadının, yeni bir evlilik kurabilmesi için beklemesi gereken süreyi ifade eder. İddet süresi, Türk Medeni Kanunu'nun 132. maddesinde...

EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI ve YOKSULLUK NAFAKASI

EŞE GEÇİCİ TEDBİR NAFAKASI ve YOKSULLUK NAFAKASI Evlilikler ne yazık ki her zaman sonsuza dek sürmeyebilir. Boşanma veya ayrılık durumlarında, Türk Medeni Kanunu (TMK) tarafından düzenlenen hukuki süreçler devreye girmektedir. Bu süreçler sırasında, eşlerin geçici ihtiyaçları ve yoksullukları göz önünde bulundurularak iki önemli kavram devreye girer: "geçici tedbir nafakası" ve "yoksulluk...

BOŞANMA DAVASINDA KARŞI DAVA

BOŞANMA DAVASINDA KARŞI DAVABoşanma davaları, evlilik birliğinin sona erdirilmesine yönelik hukuki süreçlerdir. Bu davalarda genellikle bir taraf davacı olarak ortaya çıkar, diğer taraf ise davalı olarak yer alır. Ancak boşanma davasının ilerleyişinde, davalı tarafın da kendisini savunma hakkı vardır ve bu hakkı kullanarak kendi haklı sebeplerini sunabilir. İşte bu noktada...

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NEDİR?

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ) NEDİR? İş hayatının gün geçtikçe rekabetçi ve stresli bir hâl almasıyla birlikte, çalışanların maruz kaldığı zorluklar da artıyor. Bu zorluklardan biri de "mobbing" yani psikolojik taciz olarak adlandırılan olgu. Mobbing, sadece iş yerinde değil, insan ilişkilerinin her alanında kendini gösterebilen bir sorun. Ancak en sık karşılaşılan durumlar genellikle...

TIBBİ MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) VE TAZMİNAT DAVALARI

TIBBİ MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) VE TAZMİNAT DAVALARI Tıbbi uygulama ve sağlık hizmetleri, toplumun en önemli ve hassas alanlarından biridir. Ancak, tıbbi müdahaleler sırasında yaşanan hatalar, tıbbi personelin ihmali veya bilgisizliği nedeniyle hastaların sağlığını riske atabilmektedir. Bu tür durumlar, tıp etiği ve hukuk açısından ele alındığında "Tıbbi Malpraktis" olarak adlandırılır ve tazminat...

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın