Makaleler

NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI

NAFAKANIN ÇOCUĞUN GİDERLERİ İÇİN HARCANMAMASI Boşanma süreci, çocukların ihtiyaçlarının ve eğitimlerinin karşılanması açısından önemli bir dönemdir. Boşanan eşler arasında iştirak nafakası adı verilen bir ödeme söz konusu olabilir. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmeyen eşin, diğer eşe çocuğun eğitim ve bakım giderleri için gücü oranında ödediği bir tür nafakadır. Ancak,...

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI Çalışma hayatında işçi ve işveren arasındaki ilişki, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat tarafından düzenlenir. İş Kanunu'nun 24. maddesinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı, işçinin korunmasına ve adil çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. Bu makalede, işçinin haklı nedenle fesih hakkının önemini ve hangi durumlarda...

İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE

İHTİYAÇ NEDENİ İLE TAHLİYE Kira sözleşmeleri, kiracı ve kiraya veren arasında en sık ihtilafa yol açan hukuki ilişkilerden biridir. Kanun koyucu, genellikle kiracıyı korumak amacıyla düzenlemeler getirirken, kiraya verene de haklı nedenlerin varlığı durumunda taşınmazın tahliyesi hakkı tanır. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, kiraya verenin veya malikin taşınmazı konut veya iş yeri...

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EDİNİLEN MALLAR VE MAL PAYLAŞIMI

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA EDİNİLEN MALLAR VE MAL PAYLAŞIMI Boşanma süreci, evlilik birliğini sonlandıran tarafların mal paylaşımı gibi önemli konuları da beraberinde getirir. Türkiye'de edinilmiş mallara katılma rejimi, çiftlerin evlilik süresince edindikleri mal varlıklarının boşanma sonrasında adil bir şekilde paylaşılmasını amaçlar. Ancak, boşanma davası açıldıktan sonra alınan malların mal paylaşımına dahil...

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI Zilyetlik, hukuki anlamda, bir malın fiili olarak sahip olma durumudur. Bu, bir kişinin o mala fiziki olarak sahip olduğu ve kontrol ettiği anlamına gelir. Zilyetliğin korunması, mal sahibi olmayan ancak malı fiilen elinde bulunduran kişilerin hukuki haklarını güvence altına almak için önemli bir hukuk kavramıdır. Zilyetliğin korunması, birçok hukuk...

SUÇ NİTELİĞİNDE OLMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER VE FARKLI HUKUKİ YAPTIRIMLAR

SUÇ NİTELİĞİNDE OLMAYAN HUKUKA AYKIRI EYLEMLER VE FARKLI HUKUKİ YAPTIRIMLAR Hukuki sistemler, toplumda düzeni ve adaleti sağlamak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler içerir. Bu düzenlemeler, suç niteliğinde olanlar ve olmayanlar olarak iki ana grupta sınıflandırılabilir. Suç niteliğinde olmayan hukuka aykırı eylemler, suç olarak değerlendirilmeyen ancak hukuki sonuçları olan davranışları ifade eder. Bu...

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ Toplumların huzur ve güvenliği, suç işleyenlerin yakalanması ve adalete teslim edilmesiyle sağlanır. Suçla mücadele eden güvenlik güçleri, suçla ilişkili eşyaların ve delillerin elde edilmesini, saklanmasını ve satın alınmasını engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) "Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul...

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ Toplumlar, bir bireyin vefatı sonrasında geride bıraktığı malvarlığının paylaşımını düzenlemek için miras hukuku kurallarını kullanırlar. Miras hukuku, mirasçıların hak ve yükümlülüklerini belirler ve mirasın adil ve hukuki bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Ancak bazı durumlarda, mirasçılar mirastan feragat etmek isteyebilirler. Bu durumda, "Mirastan Feragat Sözleşmesi" devreye girer. Bu makalede,...

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU VE CEZASI Bireylerin özel hayatlarını korumak ve güvence altına almak, hukukun temel prensiplerinden biridir. Bu kapsamda, konut dokunulmazlığı, bir kişinin evine yapılan izinsiz girişlerin ve özel hayatın ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla yasal düzenlemelerle korunmaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan "Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu," bu tür...

Bize Ulaşın
Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın