<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Makaleler

DÜĞÜNDE TAKILAN TAKI VE ZİYNET EŞYALARI KİME AİTTİR?

Ziynet eşyaları, evlilik sürecinde çiftler arasında özel bir değer taşır. Ancak, boşanma durumunda bu eşyaların nasıl paylaşılacağı sıklıkla anlaşmazlık konusu olabilir. Türk hukuk sistemi, bu konuda belirli düzenlemeler içermekte ve Yargıtay'ın verdiği kararlar bu süreci şekillendirmektedir.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2020/240 K. sayılı kararına göre, ziynet eşyaları, kadına takılan her türlü...

AYRILIK DAVASI NEDİR?

Medeni Kanun hükümlerine göre boşanma davası açma hakkına sahip olan eşlerden her biri, isteği doğrultusunda ya boşanma davası ya da ayrılık davası açabilir. Ayrılık kararı, tarafların boşanma sebebini mahkemede ispatlamış olmalarına rağmen, ortak hayatın yeniden kurulabileceği kanaatinin oluştuğu durumda verilebilmektedir.Eğer eşlerden biri boşanma davası açarsa, mahkemede oluşacak kanaate göre ya...

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin birbirleriyle uygun bir protokol hazırlayarak evliliklerini sonlandırdıkları bir hukuki süreci ifade eder. Tarafların mahkemeye sundukları bu protokol, hakimin onayı ile evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmiş olur. Bu dava türü, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak genellikle tek celsede sonuçlanır ve tarafların mahkeme huzurunda bulunmaları zorunludur. Eskişehir...

AİLE KONUTU ŞERHİ

Aile konutu şerhi, Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğini koruma amacı güden bir düzenleme olarak yer alır. Bu şerh, eşlerden birinin tapu üzerine kayıtlı olan aile konutunu, diğer eşin rızası olmadan üçüncü şahıslara devir ve temlik etmesini engellemeyi amaçlar. Aile konutu şerhi, evlilik birliğinin devamı süresince etkili olup, boşanma durumunda kaldırılabilir.Aile...

TİNY HOUSELARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE KONUMLANDIRILMASI

Tiny Houselar, günümüzde popülerliği artan ve farklı yaşam tarzlarını benimseyen bireyler arasında tercih edilen konut seçeneklerinden biridir. Ancak, bu minyatür evlerin hukuki statüsü ve konumlandırılması konusunda belirli yasal çerçeveler bulunmaktadır.Tekerleksiz Tiny Houseların DurumuTekerleksiz tiny houselar, genellikle sabit bir konumda inşa edilir ve hareket etme kabiliyetine sahip değildir. Bu nedenle, İmar...

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

 Uluslararası ticaretin hızla gelişmesi ve rekabetin artmasıyla birlikte, firmalar pazarlarını genişletmek ve varlıklarını sürdürebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmektedirler. Bu stratejilerden biri de franchising sistemidir. Franchising, bir işletmenin iş modelini, markasını, ürünlerini veya hizmetlerini başka bir işletmeye belirli koşullar altında kullandırması anlamına gelir.Franchising, işletmeler arasında karşılıklı fayda sağlayan bir işbirliği modelidir....

MAL AYRILIĞI, PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI VE MAL ORTAKLIĞI NEDİR?

Evlenen çiftlerin, evlilik birliğini sona erdirmek istediklerinde karşılaşacakları en önemli konulardan biri mal rejimidir. Mal rejimi, eşlerin evlilikleri boyunca edindikleri malların ve bu mallar üzerindeki hakların nasıl paylaşılacağını düzenleyen bir sistemdir. Türk Medeni Kanunu'nda belirlenen mal rejimleri, eşlerin tercihlerine göre belirlenir ve her birinin farklı özellikleri bulunur. Mal ayrılığı, paylaşmalı...

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI VE ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

 Boşanma süreci, birçok çift için duygusal ve zorlu bir deneyim olabilir. Türkiye'de boşanma davaları genellikle iki ana kategoriye ayrılır: çekişmeli boşanma davaları ve anlaşmalı boşanma davaları. Bu makalede, her iki tür boşanma davasının özelliklerini ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz.ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASIAnlaşmalı boşanma davası, çiftlerin evliliklerini sonlandırmak için boşanma koşullarında anlaştıkları ve...

Eskişehir miras avukatı

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI NEDİR?

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkına dayanan yetkilerin haksız olarak engellenmesi durumunda ortaya çıkan bir hukuki süreçtir. Bu davada, mal sahibi veya mülkiyet hakkına sahip olan kişi, malı üzerindeki yetkilerini kullanmasını engelleyen veya kısıtlayan kişiye karşı yasal bir mücadele başlatır. El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkını korumak ve haksız müdahaleyi...

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın