<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Makaleler

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) NEDİR?

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) NEDİR? Ecrimisil, bir taşınmazın haksız işgal edilmesi durumunda, işgalci tarafından ödenmesi gereken tazminattır. Haksız işgal, taşınmazın sahibinin izni veya hukuki bir dayanağı olmadan, başka bir kişi veya kurum tarafından kullanılması veya elde tutulması durumudur. Ecrimisil ise bu haksız işgalin sonucunda, taşınmazın sahibinin zararının karşılanması amacıyla ödenen tazminat...

NAFAKA ARTIRIM DAVASI

NAFAKA ARTIRIM DAVASI Nafaka, boşanma veya ayrılık sonrası ekonomik güvence sağlamak için ödenen bir tutardır. Nafakanın amacı, eşler arasındaki ekonomik dengenin korunması ve daha zayıf durumda olan eşin yaşam standardının devam etmesini sağlamaktır. Ancak, zamanla yaşanan değişiklikler, nafakanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği durumları da beraberinde getirebilir. Bu gibi durumlarda, nafaka artırım davası...

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU NEDİR?

İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU NEDİR? Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi, "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu düzenlemektedir. Bu suç, kişinin özel hayatına ilişkin bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesi veya elde edilmesi durumlarında işlenir.İnternet üzerinden işlenen özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da bu kapsamda yer almaktadır. Örneğin, bir...

NESEBİN VEYA NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI

NESEBİN VEYA NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVALARI Nesebin veya nüfus kaydının düzeltilmesi davaları oldukça önemli hukuki süreçlerdir. Bu davaların niteliği, çoğu zaman soybağı ile ilgilidir ve yanlış nüfus kaydı, soybağının değişmesine yol açabilir. Bu nedenle, doğru usulün belirlenmesi son derece önemlidir.Soybağı, anne ve babanın çocuklarına karşı sahip oldukları kanuni bağı ifade...

CEZA HUKUKU SİSTEMİ NEDİR VE NASIL İŞLER?

CEZA HUKUKU SİSTEMİ NEDİR VE NASIL İŞLER? Ceza hukuku sistemi, suç işleyen kişilerin yargılandığı ve cezalandırıldığı hukuk sistemi olarak tanımlanabilir. Bu sistem, bir ülkedeki suçların ne olduğunu, kimlerin suç işlediğini, hangi cezaların uygulanacağını ve bu cezaların nasıl uygulanacağını belirler. Ceza hukuku sistemi ayrıca, suç mağdurlarına da haklarının korunması ve tazminat alabilmeleri...

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR NELERDİR?

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR NELERDİR? Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Atatürk'ün düşünceleri ve devrimleri etrafında şekillenmiştir. Ancak, bazı kişiler Atatürk'e karşı aleyhte davranışlarda bulunmuşlardır. Bu davranışlar, Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan bazı suçları içermektedir.Mustafa Kemal Atatürk aleyhine işlenen tüm suçlar, özel bir kanun olan...

GENEL AF VE ÖZEL AF NEDİR?

GENEL AF VE ÖZEL AF NEDİR? Genel af ve özel af, Türk Ceza Kanunu'nun 65. maddesinde düzenlenmiş olan ceza hukuku kavramlarıdır.Genel af, bir ülkede belirli bir dönem içerisinde işlenen suçların tamamının veya belirli bir bölümünün affedilmesi işlemidir. Bu af kararı, genellikle hükümetler veya devlet başkanları tarafından verilir. Genel af, toplumsal...

KİRA BEDELİ TESPİT DAVASI

KİRA BEDELİ TESPİT VEYA UYARLAMA DAVASI  Kira bedeli tespit veya uyarlama davası, kiracı ve ev sahibi arasında kira sözleşmesinin hükümlerine uyulup uyulmadığını ve kiracının ödeyeceği kira bedelinin doğru belirlenip belirlenmediğini tespit etmek için açılan bir hukuki davada kullanılan bir yasal araçtır.Bu tür bir davada, kiracı ve ev sahibi arasındaki kira sözleşmesinde...

İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU

İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçu, ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulundurulması yasak olan herhangi bir madde veya eşyayı sokmak veya taşımakla ilgilidir. Yasak eşyalar arasında silahlar, uyuşturucular, cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar gibi öğeler bulunabilir. Bu suç, ceza infaz kurumlarının...

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın