<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Miras Hukuku

ESKİŞEHİR MİRAS HUKUKU AVUKATI

Eskişehir Miras Hukuku Avukatı olarak, miras hukuku konusunda geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız. Mirasçılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünde, mahkeme sürecinden önce ara buluculuk hizmeti sunarak uzlaşma sağlamaya yardımcı olmaktayız. Ancak bazı durumlarda mahkeme kaçınılmaz hale geldiğinde ise davanın hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması için titizlikle çalışmaktayız.

Miras hukukunda en yaygın problemler, mirasçılar (varisler) arasındaki anlaşmazlıklardır. Hukuk ve danışmanlık ofisimiz, mahkeme süreci başlamadan önce, varisler arasında uzlaşma sağlamak için ara buluculuk hizmeti sunarak ihtilafların çözümünde yardımcı olmaktadır. Tüm mirasçıların bir araya gelerek tekrar iletişim kurması ve görüşmeler sağlanması, mahkemeye taşımaktan daha olumlu bir seçenektir ve bu yaklaşım sayesinde birçok ihtilaf ara buluculuk yoluyla tatlıya bağlanmıştır. İhtilafların taraflar arasında uzlaşarak çözülmesi, hem masraflar hem de mirasçılar arasındaki akrabalık bağı açısından daha makul ve olumlu olmaktadır. Ancak, tüm çabalara rağmen yargıya intikal kaçınılmaz olduğu durumlarda, davanın en hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanması için tüm işlemler titizlikle takip edilmektedir.

Miras hukuku konusunda sunduğumuz avukatlık hizmetleri şunlardır:

Tereke tespit davaları
Terekeye mümessil atanması davaları
Tereke tedbirlerinin alınması davaları
Veraset ilamı alınması, mirasçılık belgesi (veraset) davaları
Vasiyetnamenin iptali davaları (vasiyetnamenin tenfizi davaları)
Tenkis davası (denkleştirme davası) açılması
Mirasçılık belgesinin iptali davası
Mirasın reddi davası açılması
Mirasın reddinin iptali davaları
Mirastan ve mirasçılıktan çıkarılmaya karşı itiraz davaları
Miras sebebiyle istihkak davaları
Mirasın taksimi davaları
Muris muvazaası davaları açılması
İzale-i şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davaları
İştirak mülkiyetin/mülkiyetlerin, müşterek e çevrilmesi ve mülk paylaşımı davaları

Ayrıca, sunduğumuz danışmanlık hizmetleri şunları içermektedir:

Vasiyetname hazırlanması
Miras’dan ıskat sözleşmesi
Mirasçılık sözleşmesi
Tek taraflı ve çift taraflı mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması
Miras taksim sözleşmelerinin/miras paylaşım sözleşmelerinin hazırlanması
Mirastan feragat

Eskişehir miras hukuku avukatı olarak, müşterilerimizin miras hukukuyla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve en iyi hukuki çözümleri sunmak için buradayız. Siz de miras hukukuyla ilgili herhangi bir sorununuzda veya danışmanlık ihtiyacınızda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın