<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ESKİŞEHİR İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AVUKATI

Eskişehir iş hukuku avukatı olarak iş davaları, çalışanlar ve işverenler arasında yaygın bir şekilde karşılaşılan uyuşmazlıkları konu konularında hukuki destek vermekteyiz. İşçilik alacağı ve hizmet tespiti davaları, iş mahkemelerinde en sık görülen dava türleridir. İşçilik alacağı davalarında, ödenmemiş ücretler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti vb. istenir. Hizmet tespiti davaları ise, işveren tarafından işe giriş bildirgesinin verilmemesi veya yapılan bildirimlerde gerçek çalışma sürelerinin veya gerçek ücretlerin gösterilmemesi gibi hallerde ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinmektedir.

Hâkim, ücretin gerçek ücretin hilafına asgari ücret olarak gösterilmiş olması durumunda, gerçek ücretin tespiti için gerekli yerlere ve meslek kuruluşlarına yazı yazarak ücret araştırması yapar. İşe iade davaları da iş mahkemelerinde çokça görülen davalar arasındadır. İşe iade davasının şartları ve diğer davalarla ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır.

Eskişehir iş hukuku avukatı olarak iş kazası, meslek hastalığı ve iş güvenliğine ilişkin davalar, işçilik ilişkisinden kaynaklanan diğer dava türlerinde de destek vermekteyiz. Yaşanan bir kazanın iş kazası olup olmadığı ve iş kazası sayılmasının şartları, iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklı maddi ve manevi tazminat ile ilgili detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır.

Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin en sık karşılaşılan davalar ise, Sosyal Güvenlik Kurumu işleminin iptali davalarıdır. Kurum işleminin iptali davalarına ilişkin detaylı bilgiler diğer yazılarımızda yer alacaktır.

Eskişehir iş hukuku avukatı olarak işçi, işveren ve sendikalara yönelik bireysel veya toplu iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, İş Kanunundan ve Sosyal Güvenlik Kanunlarından kaynaklanan uyuşmazlıkların görüşme, uzlaşma ve dava yoluyla çözümünün sağlanması konularında hizmet vermekteyiz. İş davaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın