<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

İdare Hukuku

ESKİŞEHİR İDARE HUKUKU AVUKATI

Eskişehir İdare Hukuku Avukatı olarak, idare hukukuyla ilgili hizmetlerimizi anlatmak istiyorum. İdare Hukuku'nun temel amacı, Anayasal ilke olan kuvvetler ayrılığına uygun olarak, yürütme erkinin doğal bir uzantısı olan "İdare" ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri incelemektir. Bu alanda genellikle "İdari Yargı"da çözümlenen uyuşmazlıklar bulunmaktadır.

İptal Davaları ve Tam Yargı Davaları olmak üzere iki tür idari dava mevcuttur. İptal Davaları, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Tam Yargı Davaları ise İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal edilmiş olanlar tarafından açılan davalardır. Tazminat davaları, idari faaliyetlerin hukuka uygunluk denetimi sonucu, ilgililerin sübjektif hukuki durumlarında ortaya çıkan hak ihlallerinin giderilmesini amaçlayan ve idarenin hukuk kuralları içinde kalmasını sağlayan etkin bir denetim ve yaptırım aracıdır.

İdari Yargı, 3 dereceli bir yargı sistemi olup, ilk derece mahkemeleri idare ve vergi mahkemeleri, ikinci derece mahkemeleri bir istinaf organı olan bölge idare mahkemeleri ve son derece ise temyiz mercii olan Danıştay'dır. İdarenin bireysel veya koşullu işlemlerine ve düzenleyici işlemlerine karşı kural olarak yargı yolu açıktır, bu nedenle idare hukuku çok geniş bir alanda uygulama bulmaktadır.

Büromuz, idari para cezası ve yaptırım kararlarının iptali, tam yargı davaları, kamulaştırmasız hukuki el atmadan kaynaklı davalar, imar planının iptali, kamu ihale kararlarının iptali, Rekabet Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının iptaline ilişkin uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Eskişehir'deki idare hukukuyla ilgili ihtiyaçlarınız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın