<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

İcra Ve İflas Hukuku

ESKİŞEHİR İCRA VE İFLAS HUKUKU AVUKATI

Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı olarak, borç ilişkilerinin çözümsüz kaldığı durumlarda başvurulan bu hukuk dalıyla ilgili geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız. Kambiyo senetleri, faturalar ve diğer alacakların takibi gibi konularla ilgileniyoruz. İcra ve iflas hukuku alanında çeşitli uyuşmazlık türleri bulunmaktadır, bu kapsamda tahliye, ihalenin feshi, haczedilemezlik şikayeti gibi konulara ek olarak taahhüdü ihlal, ticareti terk, iflas istemi gibi ceza yönünden de davalara müdahil olmaktayız.

İcra ve iflas hukukuyla ilgili sunduğumuz hizmetler şunlardır:

  • Alacağın tahsili için gerekli işlem ve takiplerin yapılması
  • Hak ve menfaatlerin korunması
  • İcra ve iflas davalarında alacaklı ve borçluların temsil edilmesi
  • Ödeme protokollerinin müzakeresi ve hazırlanması
  • İflas öncesi yeniden yapılanma ve borç yeniden yapılandırma konularında hukuki danışmanlık hizmetleri
  • Konkordato, iflas ertelemesi ve iflas gibi işlemler için danışmanlık ve temsil hizmetleri

Eskişehir icra ve iflas hukuku avukatı olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmak için çalışmaktayız. İcra ve iflas hukukuyla ilgili her türlü sorunuzda veya danışmanlık ihtiyacınızda, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın