<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku

ESKİŞEHİR GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU AVUKATI

Eskişehir Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Avukatı olarak, gayrimenkul hukuku ve inşaat hukukuyla ilgili hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu'ndaki hükümlerle eşya hukuku ilişkisi ve özel kanunlarla ilgili sözleşmelerin düzenlenmesiyle ilgilenir.

İnşaat hukuku ise eser sözleşmelerine dayanır. Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin ise bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği bir sözleşmedir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ise iş sahibi ile yüklenici arasında yapılan en yaygın sözleşme türüdür. Bu sözleşmede, yüklenici inşaat yapmayı, iş sahibi ise arsa payını yükleniciye devretmeyi taahhüt eder.

Ofisimiz gayrimenkul alım ve satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, kat irtifakı sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aynı zamanda, ayni haklarla ilgili belgelerin hazırlanması, kira bedeli davaları, tahliye davaları, şufa (önalım) davaları, izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları, kamulaştırma davaları, müdahalenin meni ve ecrimisil davaları, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi ve kaldırılması işlemleri gibi konularda da hukuki destek sağlamaktayız.

Ek olarak, intifa hakkı, geçit hakkı ihtilafları ve kentsel dönüşümle ilgili konularda da hizmetler sunmaktayız. Eskişehir'deki gayrimenkul ve inşaat hukukuyla ilgili tüm ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın