<..!..>Buradan itibaren Google Rich Search verileri başlıyor. Güncellemeyi Bu alanda yapacaksınız.

Ceza Hukuku

ESKİŞEHİR CEZA AVUKATI

Eskişehir Ceza Avukatı olarak, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak hizmet vermekteyiz. Ekonomik suçlar, sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, vergi, gümrük, hakaret, bilişim suçları, iş kazaları ve trafik kazalarından kaynaklı suçlar gibi birçok alanda müşterilerimize destek sağlamaktayız. Amacımız, müşterilerimizin haklarını korumak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Ceza hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurları ile tanımı, ceza hukukuna hâkim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsamaktadır.

Cezalandırma yetkisi yalnızca devletin tekelindedir ve bireylerin cezalandırılabilmesi için suçun konusunu oluşturan eylemlerin kanunla tanımlanmış ve belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, bireyler ancak tipik, hukuka aykırı ve kusurlu eylemleri dolayısıyla cezalandırılabilirler. Devlet, bu münhasır yetkisini bağımsız mahkemeler aracılığıyla kullanır. Bireylerin devlet tüzel kişiliğindeki kurumlar, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar veya istisnai durumlarda özel kişiler tarafından cezalandırılması mümkün değildir. Hatta bu istisnai durumlarda bile bireylere hürriyeti bağlayıcı ceza verilmesi söz konusu değildir.

Ceza davaları kamu davasıdır ve Cumhuriyet Savcıları tarafından açılır. Şikayete bağlı suçlar haricindeki tüm suçlar için, Cumhuriyet Savcıları tarafından re'sen soruşturma yapılır ve iddianame hazırlanır. Şikâyete bağlı suçlarda ise (örneğin; hakaret), suçtan zarar gören kişi suçu şikâyet etmedikçe, Savcı soruşturma yapamaz. Türk Ceza Kanunu, şikayete tabi suçlar için şikâyet süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

Bir suça maruz kalan kişi, adli makamları haberdar etmelidir. Suçun hukuki nitelemesini yapmak zorunda değildir, yalnızca olayları anlatması yeterlidir. Soruşturma safhası başlar ve soruşturma safhasını yürütmek Cumhuriyet Savcılarının görevidir.
Ceza soruşturmasını yürüten resmi organlar önünde şüpheli veya sanığı fiili ya da hukuki açıdan koruyan kişi, müdafidir. Şüpheli veya sanığın ceza kovuşturması sırasında savunmasını yapan avukat, müdafidir. Avukat niteliğini taşımayan kişiler, müdafi sıfatıyla şüpheli veya sanığı temsil edemez.

Eskişehir ceza avukatı olarak özellikle ekonomik suçlar konusunda uzmanlaşmıştır ve resmi ve özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, vergi, gümrük, hakaret, bilişim, iş kazası ve trafik kazasından kaynaklı suçlar gibi birçok alanda hizmet sunmaktadır. Müşterilerimizin haklarını korumak ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak için çalışıyoruz.

Ekonomik suçların artmasıyla birlikte, hukuki destek hizmetleri büyük bir önem kazanmaktadır. Bu noktada, müşterilerimize özel çözümler sunarak onların yasal haklarını korumak ve maddi kayıplarını en aza indirmek için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla, Eskişehir ceza avukatı olarak hızlı ve etkili bir şekilde çalışıyoruz.

Büromuzun uzmanlık alanlarına ek olarak, Eskişehir ve yakın illerde müşterilerimizle yakın bir iş birliği içinde çalışarak, onların ihtiyaçlarına uygun hukuki destek hizmetleri sunuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin memnuniyetini ve güvenini kazanarak, sektörde öncü bir konuma sahip olmaya devam ediyoruz.

Siz de ekonomik suçlarla ilgili her türlü hukuki sorunda, Eskişehir ceza avukatları ile çalışarak güvenilir ve etkili bir çözüm bulabilirsiniz. Bizimle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilir veya telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Phone icon
0505 600 08 10
Hemen Arayın